آخر المواضيع
Loading...

الأحد، 24 يونيو 2018

Les cours de la 4eme année pharmacie - module de Microbiologie

Les cours de la 4eme année pharmacie - module de Microbiologie
Picture
Bactéries anaérobies strictes                                        Dr.allag (Constantine)
Diagnostic microbiologique des pneumopathies        Dr.Bechir (Constantine)
Examen cytobactériologique des urines                      Pr.Laouar (Constantine)
Hémoculture                                                                    Dr.Boukhalfa (Batna)
Infections sexuellement transmissibles                       Dr.Ouchenane (Constantine)
Liquide céphalo-rachidien                                              Pr.Benlabed (Constantine)
Structure bactérienne                                                     Dr.Allag (Constantine)
Virus de la rubéole                                                          Pr.Laouar (Constantine)
Virus des fièvres hémorragiques                                   Dr.Bechir (Constantine)

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ الطريق الى النجاح 2015 ©