آخر المواضيع
Loading...

الأحد، 24 يونيو 2018

مجموعة من الاختبارات لطلاب الصيدلة السنة الأولى

مجموعة من الاختبارات لطلاب الصيدلة السنة الأولى
Résultat de recherche d'images pour "examen"
ʚ Anatomie ɞ

2016/2017 Constantine EMD
2015/2016 Constantine EMD
2015/2016 Tizi Ouzou EMD
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2014/2015 Sétif EMD 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2016/2017 Constantine Rattrapage
2014/2015 Constantine Rattrapage
ʚ Biologie animale ɞ

2015/2016 Constantine EMD 1
2010/2011 Constantine EMD 1
2012/2013 Sétif EMD 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2015/2016 Constantine EMD 2
ʚ Biologie végétale / Botanique ɞ

2017/2018 Constantine EMD 1
2009/2010 Sétif EMD 1
2008/2009 Sétif EMD 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2006/2007 Alger EMD 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2016/2017 Constantine Rattrapage
2008/2009 Sétif Rattrapage
ʚ Biophysique ɞ
ʚ Chimie générale ɞ

2015/2016 Constantine EMD 1
2015/2016 Tizi Ouzou EMD 1
2012/2013 Tizi Ouzou EMD 1
2011/2012 Tizi Ouzou EMD 1
2010/2011 Tizi Ouzou EMD 1

2011/2012 Batna EMD 1
2007/2008 Alger EMD 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2015/2016 Constantine EMD 2
2015/2016 Tizi Ouzou EMD 2
2012/2013 Tizi Ouzou EMD 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2009/2010 Alger EMD 3
2012/2013 Tizi Ouzou EMD 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2012/2013 Tizi Ouzou EMD 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2009/2010 Alger synthèseـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2005/2006 Batna des travaux dirigés
Série des exercices et contrôles

ʚ Chimie organique ɞ

2015/2016 Constantine EMD 1
2015/2016 Tizi Ouzou EMD 1
2012/2013 Tizi Ouzou EMD 1
2011/2012 Tizi Ouzou EMD 1

2010/2011 Tlemcen EMD 1
2011/2012 Batna EMD 1
2016/2017 Sétif EMD 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2015/2016 Constantine EMD 2
2014/2015 Constantine EMD 2
2015/2016 Tizi Ouzou EMD 2
2012/2013 Tizi Ouzou EMD 2

2009/2010 Tlemcen EMD 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2015/2016 Alger EMD 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2015/2016 Constantine Rattrapage
2011/2012 Tizi Ouzou Rattrapage2010/2011 Tizi Ouzou Rattrapage
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2013/2014 Tizi Ouzou Synthèse
2011/2012 Tizi Ouzou Synthèse

Sujets d'examens pour la 1ere année
ʚ English ɞ
ʚ Français ɞ
ʚ Génétique ɞ
ʚ Histoire de la pharmacie ɞ
ʚ Mathématiques/Biostatistiques/Informatique ɞ
ʚ Physiologie ɞ

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ الطريق الى النجاح 2015 ©